november 23, 2020

Vad är en framtidsfullmakt?

Allmänt om fullmakt Som klient hos oss får du i många fall skriva under en fullmakt där du ger oss rätt att företräda dig, att överklaga ett beslut, eller på…

Allmänt om fullmakt

Som klient hos oss får du i många fall skriva under en fullmakt där du ger oss rätt att företräda dig, att överklaga ett beslut, eller på annat sätt föra din talan i ett visst ärende.

En fullmakt är en handling som ger fullmaktshavaren, d.v.s. den som får en fullmakt från någon annan, rätt att företräda fullmaktsgivaren, d.v.s. den som ger fullmakten. De åtgärder som fullmaktshavaren vidtar för fullmaktsgivarens räkning blir bindande på samma sätt som om det vore fullmaktsgivaren själv som vidtagit åtgärderna så länge fullmaktshavaren inte överskridit de gränser som angetts i fullmakten. Fullmakten kan vara begränsad till ett visst område, till ett visst ärende eller gälla under en begränsad tid. Fullmaktsgivaren kan när som helst återkalla fullmakten.

Vad är en framtidsfullmakt?

Du kan utfärda en fullmakt som gör det möjligt för dig som fullmaktsgivare att bestämma vem som ska fatta beslut kring din ekonomi och andra personliga angelägenheter när du, exempelvis på grund av sjukdom, inte längre kan tillvarata dina intressen. Med en framtidsfullmakt har du på så sätt själv möjlighet att själv bestämma vem du vill ska ha ansvaret att bestämma i dessa frågor. Du kan välja en eller flera fullmaktstagare.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du som fullmaktsgivare inte längre är kapabel att fatta beslut i de frågor som fullmakten omfattar. Det är fullmaktstagaren som har att bedöma när det blir möjligt att använda framtidsfullmakten. Det är också möjligt att villkora fullmakten på så vis att det krävs att tingsrätten prövar om fullmakten trätt ikraft.

Att skriva en framtidsfullmakt är ett alternativ till att tingsrätten, när behov uppstår, utser en god man att tillvarata dina intressen. I den processen har du som enskild mer begränsat utrymme att bestämma vem som ska utses.

Har du frågor som rör fullmakter eller vill du ha hjälp med att utforma en framtidsfullmakt är du varmt välkommen att kontakta oss.

Fler nyhetsinlägg