Välkommen till din sida av bordet.

När svåra situationer uppstår, i privatlivet eller i företaget, behöver man en advokat som står stadigt vid ens sida under hela processen, som delar ens grundsyn och som kan hitta konstruktiva lösningar som fungerar även utanför själva rättssalen. En advokat som är stark i sak men behaglig i sättet, helt enkelt. Det här har varit vår grund ända sedan byrån grundades. Och oavsett om det handlar om ett vardagsproblem eller en riktigt utsatt situation så lyfter vi blicken, tänker nytt och hittar vägar framåt tillsammans.

Vad innebär en delning (fission) av ett aktiebolag?

Reglerna om delning av ett aktiebolag innebär en uppdelning genom ett särskilt förfarande där tillgångar och skulder övergår direkt till de nya bolagen utan något särskilt utdelnings- eller likvidationsförfarande. En delning kan innebära en risk...

Medling vid affärstvister

För oss advokater är affärstvistelösning en vanlig syssla som oftast sker genom skiljeförfarande eller domstolsförhandling. Men det finns faktiskt ett riktigt bra alternativ till dessa två. Ett alternativ som tyvärr ofta glöms bort men som passar...

Kan jag få hjälp med att betala kostnaderna för min advokat?

Kort om rättsskydd och rättshjälp I din villa- eller hemförsäkring ingår normalt en rättsskyddsförsäkring. Försäkringen innebär att man kan få hjälp att betala en del av kostnaderna för sitt juridiska ombud om man behöver anlita ett sådant. En...

Öka jämställdheten och behandla småföretagarna rättvist

Öka jämställdheten och behandla småföretagarna rättvist!Vi advokater möter människor när de påverkas av juridiken på olika sätt. Under årens lopp resulterar det i en hel del yrkeserfarenhet som det kan vara värt att dela med sig av. Genom att...

Välkommen Rebecca!

Vi välkomnar Rebecca Lewis som biträdande jurist till Advokatbolaget. Rebecca kommer närmast från tjänst som tingsnotarie på Lycksele tingsrätt och kommer främst att arbeta med affärsjuridik, familjerätt, migrationsrätt och som målsägandebiträde i...

Behöver man som sambor ett inbördes testamente?

Utan testamente är det sambolagens och ärvdabalkens bestämmelser som styr Vid en sambos död kan den sambo som fortfarande är i livet begära bodelning. Har man som sambor inte i förväg avtalat om hur fördelningen av egendomen ska ske gäller då...

MEDARBETARE

Jan Erik Jonasson, Advokat

Jan Erik Jonasson

Advokat

Madeleine Wikberg, Advokatsekreterare

Madeleine Enmark Wikberg

Advokatsekreterare

Frida Sandberg

Advokatsekreterare
Sofia Grape, Biträdande jurist

Sofia Grape

Advokat

Jens Nyström

Advokat

Kathrine Bergström

Biträdande jurist