juni 8, 2020

Hur ska upphovsrätten fördelas när en låt har flera upphovspersoner?

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har gjort det enkelt för upphovspersoner att samarbeta med varandra världen över. Att ha en session via Skype och skicka filer mellan varandra har länge…

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har gjort det enkelt för upphovspersoner att samarbeta med varandra världen över. Att ha en session via Skype och skicka filer mellan varandra har länge varit ett etablerat arbetssätt, men är kanske särskilt tacksamt i dessa dagar. Innan den slutgiltiga versionen av en låt är klar har den ofta passerat många människor som lagt till och dragit ifrån. Någon gör ett track, en annan gör en melodi, en tredje skriver en bit text, melodin justeras, tracket ändras osv. En fråga som ofta uppkommer vid denna typ av samarbeten är hur andelarna i den färdiga låten ska fördelas.

Det finns ingen lagregel som anger hur fördelningen av låt ska ske, istället är det upp till upphovspersonerna att komma överens. En del väljer att dela lika mellan samtliga inblandade upphovspersoner, oavsett vem som gjort vad. Andra försöker värdera vad varje upphovspersons insats är värd. Detta är naturligtvis svårt och risken finns att det blir en dispyt om någon av upphovspersonerna känner att dennes bidrag undervärderats.

För att undvika att bli snuvade på sina låtskrivarcredits väljer en del upphovspersoner att spela in sina sessions. Molly Sandén spelade t.ex. in sin session med Jason Derulo, vilket ledde till att hon senare kunde bevisa, att hon inte endast varit Jason Derulos ögongodis utan de facto bidragit med bärande element i låten ”Stupid love”. Det sägs vidare att Kanye West som gärna omger sig av sina vänner i studion, låter alla besökare skriva in datum och tid för besöket i syfte att undvika stämningar.

Det kan onekligen vara mycket värdefullt att äga en andel av en låt, inte minst på grund av den långa skyddstiden. En låt som går oförskämt bra kan i praktiken försörja generationer. Den som äger en andel av upphovsrätten till en låt får ersättning varje gång den spelas på radio, streamas, laddas ner, används tillsammans med bild, på tv, i reklam m.m. Det ska emellertid till många streams för att det ska bli någon inkomst att tala om, t.ex. ger 10 miljoner streams på Spotify i dagsläget mellan 27 000 kr och 142 000 kr. Vilken ersättning som går till upphovspersonerna beror på vilket abonnemang lyssnaren har. Det ska inte glömmas bort att summan fördelas mellan samtliga låtskrivare (och deras eventuella musikförlag).

När det gäller rättighetsklarering av låtar med flera upphovspersoner kan sägas att samtliga upphovspersoner måste godkänna alla upphovsrättsligt relevanta förfoganden över låten, jfr. 6 § upphovsrättslagen. Om en låt har tio upphovspersoner måste således samtliga tio ge sitt samtycke till t.ex. användning i reklam innan användning får ske. Det har ingen betydelse hur stor eller liten andelen av låten som varje upphovsperson har.

Även om det krävs upphovspersonernas samstämmighet när det gäller godkännande av visst förfogande av en låt, har varje upphovsperson rätt att förfoga över sin andel i det gemensamma verket. En upphovsperson kan således överlåta sin andel av låten till ett förlag utan de övriga upphovspersonernas godkännande.

Det förekommer att upphovspersoner använder andelar av upphovsrätten till en låt som betalningsmedel för studiotid, demosång eller annat. Sådana överenskommelser är fullt möjliga då det i princip råder avtalsfrihet på upphovsrättens område. Handeln med andelar är ganska omfattande och exemplen är många. Det man bör ha med sig är att ägande av andelar i en låt innefattar vissa rättigheter. Om du har gett bort andelar till personen som lånade ut sin studio, så har du i praktiken även gett bort en bestämmanderätt över låten till denne.

Har du frågor kring upphovsrätt är du välkommen att kontakta jurist Kathrine Bergström.

Fler nyhetsinlägg