KATHRINE BERGSTRÖM

ADVOKAT

Kathrine är specialiserad på immaterialrätt och arbetar framför allt med tvistelösning och rådgivning inom detta område. Hon arbetar även med marknadsföringsrättsliga och avtalsrättsliga frågor. Kathrine företräder bl.a. klienter inom musik-, bok-, dataspels- och mediebranschen och föreläser regelbundet på olika utbildningsinstitut. Hon har en masterexamen i European Intellectual Property Law och har erfarenhet av att hantera både nationella som internationella immaterialrättsliga frågor.  Kathrine har tidigare arbetat som förlagsjurist och har en stor erfarenhet av att upprätta och förhandla olika typer av upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga avtal samt bistå klienter vid intrångsärenden etc. Hon är även tingsmeriterad. Kathrine arbetar även med familjerätt och tar uppdrag som målsägandebiträde.

Tel +46 (0)10 344 52 64
Mobil +46 (70) 321 84 31
kathrine.bergstrom@advokatbolaget.nu

Ny advokat

Ett stort grattis till vår kollega Kathrine Bergström som tagit sin advokatexamen och därmed antagits som medlem av Advokatsamfundet.

läs mer
Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd Våren är ju traditionellt tiden för att hålla årsstämmor i aktiebolag. En basal men oerhört viktig fråga är stämmans röstlängd och vad ska den innehålla! Så kom nu ihåg att röstlängden är en lista på: • namnen på de aktieägare som är/var med på...

läs mer
Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen genomför under april och maj det årliga förbättringsarbetet av befintliga och giltiga aktieägaravtal (AÄA). Så passa på och få en kostnadsfri genomgång av ert AÄA för att bl a få utrett om det är anpassat för hur ni jobbar tillsammans i...

läs mer
Förfallna skatter och kapitalbrist i aktiebolag

Förfallna skatter och kapitalbrist i aktiebolag

En vanlig missuppfattning är att det inte skulle vara förenat med risk för personligt betalningsansvar att bedriva näringsverksamhet i form av aktiebolag. Uppfattningen är inte sällan att det endast är det insatta aktiekapitalet som riskeras. I praktiken finns det ett...

läs mer
Företagshemligheter, vad är det?

Företagshemligheter, vad är det?

Vad är en företagshemlighet och vad kan hända om en sådan röjs? För det första kan en företagshemlighet i princip avse all typ av information, som en arbetsgivare av någon anledning vill hemlighålla. Det handlar oftast om hemligheter rörande produktion, marknadsföring...

läs mer