KATHRINE BERGSTRÖM

BITRÄDANDE JURIST

Kathrine är specialiserad på immaterialrätt och arbetar framför allt med tvistelösning och rådgivning inom detta område. Hon arbetar även med marknadsföringsrättsliga och avtalsrättsliga frågor. Kathrine företräder bl.a. klienter inom musik-, bok-, dataspels- och mediebranschen och föreläser regelbundet på olika utbildningsinstitut. Hon har en masterexamen i European Intellectual Property Law och har erfarenhet av att hantera både nationella som internationella immaterialrättsliga frågor.  Kathrine har tidigare arbetat som förlagsjurist och har en stor erfarenhet av att upprätta och förhandla olika typer av upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga avtal samt bistå klienter vid intrångsärenden etc. Hon är även tingsmeriterad. Kathrine arbetar även med familjerätt och tar uppdrag som målsägandebiträde.

Tel +46 (0)10 344 52 64
Mobil +46 (70) 321 84 31
kathrine.bergstrom@advokatbolaget.nu