Jens Nyström

Advokat

I brottmål och straffrätt ligger Jens största intresse och i en brottmålsprocess strävar han alltid efter att veta mest av alla aktörer både vad gäller specifika fakta och själva juridiken. Han arbetar även som konkursförvaltare och under ett antal år har han även arbetat kontinuerligt med vårdnadsmål.

Att få alla parter att sätta barnets bästa i fokus är något han alltid strävar efter. Han har också erfarenhet av att jobba som medlare där han då utsetts särskilt av domstolen. Det har gett honom stora möjligheter att skapa en objektiv bild av vad som är bäst för barnet.

Enligt Jens uppfattning erbjuder varje klient och varje ärende en möjlighet att påverka andra människor – genom såväl behagligt bemötande som genom styrka i argumenten.

Tel +46 (0)10 344 52 60
Mobil +46 (0)70 565 90 01
jens.nystrom@advokatbolaget.nu

Jens Nyström