april 6, 2021

Upphovsrätt och artificiell intelligens

En AI-applikation som skriver en prisad bok, eller en sedan länge död popstjärnas röst som återuppstår och sjunger nya låtar. AI klarar det mesta. Omständigheten att AI-applikationer förmår skapa litterära…

En AI-applikation som skriver en prisad bok, eller en sedan länge död popstjärnas röst som återuppstår och sjunger nya låtar. AI klarar det mesta. Omständigheten att AI-applikationer förmår skapa litterära och konstnärliga verk ger upphov till många frågeställningar av såväl etisk som juridisk karaktär.

I Sydkorea har man med hjälp av AI återskapat den avlidne popstjärnan Kim Kwang-seoks röst och låtit rösten sjunga in en ny låt. Denna sensation har skapat uppståndelse bland hans fans, men röster har även höjts angående krav på etiska regler när det gäller AI. Fokus har även lagts på vilka tänkbara risker som finns.

När det gäller möjligheten att återskapa röster är den kanske mest närliggande risken att en återskapad röst skulle kunna komma att används i bedrägeri eller missbrukas genom användning i t.ex. reklam eller informationsfilmer. Bedrägeri av detta slag kan ske på många olika sätt, men i sammanhanget ska kommas ihåg att en känd röst är bärare av ett varumärke och den inneboende identiteten i detta. Samtidigt bör sägas att bedrägeri med användning av falsk röst egentligen bara kräver att rösten är känd för bedragarens måltavla. Det skulle kunna vara din mamma som ringer och säger att hon glömt bort koden till larmet hemma, eller din syster som undrar om du skulle kunna swisha pengar till hennes kompis.

AI klarar i princip allt. För inte så länge sedan skrevs den första boken av en AI-applikation och fler verk lär komma. Omständigheten att AI kan skapa konstnärliga och litterära verk har väckt frågan om den immaterialrättsliga lagstiftningen ska ändras till att omfatta detta.

Vår nuvarande upphovsrättslag skyddar endast konstnärliga och litterära verk som är ett resultat av personligt och andligt skapande och där upphovsmannen är en fysisk person. Verk skapade av djur eller maskiner skyddas inte. Detta medför att verk som är helt och hållet skapade av AI är uteslutna från upphovsrättsligt skydd enligt nuvarande lagstiftning. Det skulle visserligen kunna argumenteras att upphovspersonen till ett AI-skapat verk är den fysiska person som ställt in preferenserna inför skapandet, på samma sätt som upphovspersonen till ett fotografiskt verk är den som hållit i kameran eller arrangerat bilden. På musikområdet skulle det till exempel kunna vara att en fysisk person lägger in som preferens i AI-applikationen att den förestående låten ska gå i tonarten A, ha tre ackord, fem toner i melodin, tre olika delar som återkommer, gå i 86 bpm, vara tre minuter lång och handla om saknad. Frågan är emellertid om argument om fysiskt medskapande skulle godtas vid en rättslig prövning angående verkets skyddsbarhet. Därtill får det antas att den som skapat en låt med hjälp av AI sannolikt har ett ekonomiskt intresse i låten och därför inte har någon anledning att gå ut med hur det gick till när låten skapades.

En annan sak att fundera på är hur upphovsrättsintrång ska hanteras i situationen där ett AI-skapat verk gör intrång i ett skyddat originalverk. Det får antas ligga i AI:s natur att allt som skapas är resultatet av analys av data. I fallet med replikerandet av den döde artistens sångröst gick återskapandet av rösten till så att AI ”lyssnade in sig” på låtar med artisten i fråga för att lära sig nyanserna i artistens tonlägen, uttal av ord etc. Det skulle potentiellt sett vara möjligt att låta AI analysera samtliga låtar skrivna av Max Martin och därefter skapa den perfekta hit-låten i hans anda. Det kan inte anses otänkbart att verk skapade av AI på detta sätt riskerar träda över gränsen för vad som räknas som ett nytt verk i fri anslutning till ett gammalt och ett rent plagiat. Och om fråga om upphovsrättsintrång aktualiseras, vem ska då ställas till svars? Kan den som skapat AI-applikationen bli dömd för medhjälp till upphovsrättsintrång? Och kan uppsåt eller grov oaktsamhet överhuvudtaget styrkas?

Vi kommer att få se och höra många AI-skapade verk. Bollen är redan i rullning. Att ge immaterialrättsligt skydd till AI-skapade verk kan ha många fördelar, varav den främsta är uppmuntran till ny innovation. En annan fördel är kontroll, att den som skapar eller ger ut ett verk också bär ansvaret för det. I gengäld ges denne en ekonomisk ensamrätt och därmed en möjlighet att få tillbaka sina investeringar i AI.

Har du frågor rörande upphovsrätt är du välkommen att höra av dig till vår biträdande jurist Kathrine Bergström.

Fler nyhetsinlägg