september 17, 2019

Skillnader mellan företagsformer

I Sverige bedrivs företagande i huvudsak i form av enskild näringsverksamhet, handels- och kommanditbolaget eller aktiebolag. Det finns viktiga juridiska skillnader mellan dessa former som kan vara bra att känna…

trent szmolnik wxSsX8kHaoI unsplash

I Sverige bedrivs företagande i huvudsak i form av enskild näringsverksamhet, handels- och kommanditbolaget eller aktiebolag. Det finns viktiga juridiska skillnader mellan dessa former som kan vara bra att känna till. 

Aktiebolag

Ett aktiebolag svarar som huvudregel för sina egna förpliktelser och skulder. Aktiebolag finns som privata eller publika där majoriteten av de svenska aktiebolagen är privata bolag. Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.

Det vanligaste är att köpa ett färdigt så kallat lagerbolag som redan är registrerat hos Bolagsverket. Den årliga bolagsstämman är högsta beslutade organ för ett aktiebolag som tillsätter och avsätter styrelsen. Alla aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera styrelseledamöter som bland annat ska leda företagets verksamhet, kalla aktieägarna till bolagsstämma, ansvara för att skatter och avgifter betalas in samt se till att upprätta årsredovisning varje år och skicka in den till Bolagsverket.

En verkställande direktör (Vd) är den person som sköter den löpande förvaltningen i ett aktiebolag och utses av styrelsen. Vd har ett särskilt ansvar för vissa frågor och kan besluta i rutinärenden och det som kallas för den löpande förvaltningen. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats, ett aktiekapital, om minst 50 000 kr för privata aktiebolag; aktiekapitalet som kan användas till att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget. När mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där du riskerar att bli personligt ansvarig och att få likvidera bolaget. För att skydda aktiebolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Enskild näringsverksamhet

En enskild firma är, som man säger i vardagstal, när en fysisk person vill driva näringsverksamhet. Detta kräver inget insatskapital. Personen ska ansöka om att bli godkänd för F-/ FA -skatt hos Skatteverket. Den som driver enskild näringsverksamhet är personligt ansvarigt för företagets avtalsförpliktelser och skulder.

Handels- och kommanditbolag

Ett handelsbolag har två eller flera delägare, så kallade bolagsmän. I ett handelsbolag är bolagsmännen ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett handelsbolag förutsätter att delägarna träffat ett bolagsavtal (kompanjonavtal) som ska skrivas under av samtliga bolagsmän. Vid registreringen hos Bolagsverket får handelsbolaget sitt namn och organisationsnummer och blir en juridisk person. Företagets namn skyddas i det län där företaget är registrerat. Kommanditbolag är en form av handelsbolag men där minst en bolagsman är kommanditdelägare och en måste vara komplementär, vilken dessutom är personligt ansvarig för bolaget samtliga skulder. En fördel med handelsbolag och kommanditbolag är att företagsformen inte kräver något insatskapital och ett nybildat handels- och/eller kommanditbolag ska anmälas till Bolagsverket.


Disclaimer: Advokatbolagets artiklar syftar till att väcka nyfikenhet, skapa debatt, ge övergripande information så begripligt som möjligt. Artiklarna är inte juridisk rådgivning och gällande rätt redovisas inte alltid uttömmande. Vi tar tacksamt emot all form av feedback genom mejl till artikelförfattaren eller info@advokatbolaget.nu

Fler nyhetsinlägg