Robin Hoverberg

BITRÄDANDE JURIST

Inom ramen för tjänsten Vår Advokat arbetar Robin med allmänna affärsjuridiska frågor. Robin förordnas även som målsägandebiträde i brottmål och som offentligt biträde i mål enligt LVU och LVM.  Robin har erfarenhet av att arbeta på myndighet med fullgjord notarietjänstgöring vid tingsrätt samt arbetat på advokatbyrå i Norrbotten.

Tel +46 (0)90 349 44 50
Mobil +46 (0)70 211 37 64
robin.hoverberg@advokatbolaget.nu