Rebecka Rasmuson

BITRÄDANDE JURIST

Inom ramen för tjänsten Vår Advokat arbetar Rebecka med affärsjuridiska frågor med fokus på skatterätt och offentlig upphandling.  Rebecka förordnas även som målsägandebiträde i brottmål och som offentligt biträde i mål enligt LVU och LVM.  Rebecka har erfarenhet av att arbeta på myndighet och har fullgjort notarietjänstgöring vid förvaltningsrätten.

Tel +46 (0)90 349 44 50
Mobil +46 (0)70 734 84 61
rebecka.rasmuson@advokatbolaget.nu