Aktuellt

Julhälsning

Julhälsning

Advokatbolaget önskar en god jul och ett gott nytt år. Vi fortsätter att bistå i juridiska frågor och ser fram emot ett ljust 2021 tillsammans.

läs mer
Betydelsen av aktiebok och aktiebrev

Betydelsen av aktiebok och aktiebrev

Alla aktiebolag är skyldiga att föra aktiebok vilken ska upprättas på initiativ av styrelsen och föras med automatiserad behandling. Detta gäller dock inte i "vanliga aktiebolag", dvs. små och mindre privata bolag, i sådana fall kan aktieboken även föras i bokform...

läs mer
Vad är en framtidsfullmakt?

Vad är en framtidsfullmakt?

Allmänt om fullmakt Som klient hos oss får du i många fall skriva under en fullmakt där du ger oss rätt att företräda dig, att överklaga ett beslut, eller på annat sätt föra din talan i ett visst ärende. En fullmakt är en handling som ger fullmaktshavaren, d.v.s. den...

läs mer
Generationsskifte – vad är det?

Generationsskifte – vad är det?

En företagsöverlåtelse inom familjen är klassiskt att betrakta som ett generationsskifte. Vid generationsskifte är det oftast fråga om barn till ägaren, men det kan lika gärna vara någon annan inom familjen eller släkten. Helt enkelt en ny generation. En överlåtelse...

läs mer
Slipper betala skadestånd efter aktieöverlåtelse

Slipper betala skadestånd efter aktieöverlåtelse

Advokatbolaget har framgångsrikt företrätt två privatpersoner, ”Köparna”, i tvist rörande skadestånd på grund av avtalsbrott. Enligt aktieöverlåtelseavtal från 2015 sålde en man, ”Säljaren”, samtliga 500 aktier i ett bolag till Köparna, med hälften vardera. Vidare...

läs mer

Disclaimer: Advokatbolagets artiklar syftar till att väcka nyfikenhet, skapa debatt, ge övergripande information så begripligt som möjligt och ge hemsidan hög rankning på google. Artiklarna är inte juridisk rådgivning och gällande rätt redovisas inte alltid uttömmande. Vi tar tacksamt emot all form av feedback genom mejl till artikelförfattaren eller umea@advokatbolaget.nu.