januari 7, 2019

Öka jämställdheten och behandla småföretagarna rättvist

Det handlar om hur vi hanterar intjänad tjänstepension vid en bodelning. Jag anser att nuvarande bestämmelse förfördelar småföretagare samtidigt som den innebär tydliga nackdelar för den ekonomiskt svagare maken eller…

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.15″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.15″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.15″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.15″ global_colors_info=”{}”]

rawpixel 649905 unsplash
Photo by rawpixel on Unsplash.

Öka jämställdheten och behandla småföretagarna rättvist!

Vi advokater möter människor när de påverkas av juridiken på olika sätt. Under årens lopp resulterar det i en hel del yrkeserfarenhet som det kan vara värt att dela med sig av. Genom att berätta om våra yrkeserfarenheter kan vi dessutom uppmärksamma och skapa medvetenhet kring befintliga lagar och uppmärksamma när det finns anledning att se över gällande lag.

I den här texten vill vi uppmärksamma en familjerättslig fråga. Det handlar om hur vi hanterar intjänad tjänstepension vid en bodelning. Vi anser att nuvarande bestämmelse förfördelar småföretagare samtidigt som den innebär tydliga nackdelar för den ekonomiskt svagare maken eller makan vid en separation. Här skulle en lagändring både öka jämställdheten och leda till en mer rättvis behandling av småföretagarna.

En bodelning görs (oftast) när ett äktenskap tar slut. Bodelningen vilar på tanken om att makarna i ett gemensamt hushåll fördelat hushållets sysslor mellan sig och därför ska lämna varandra med lika mycket. Inte sällan har den ena av makarna arbetat mycket och därför stått för försörjningen av den andra parten som i sin tur tagit det största ansvaret i hemmet. Genom att sköta markservice har den ena av makarna gjort det möjligt för den andra att göra karriär med allt vad det innebär, inte sällan en hög lön.

Regelverket innehåller samtidigt flera viktiga undantag och öppnar för stora möjligheter för makarna att ingå överenskommelser om ändringar. Flexibiliteten är viktig eftersom utgångspunkterna när ett äktenskap inleds kan se väldigt olika ut, dessutom varar olika förhållanden olika länge, något som också kräver flexibilitet i lagstiftningen. I äktenskapsbalken är det reglerat vilka tillgångar som ingår i bodelningen. Det kallas giftorättsgods. Tillgångar som inte är giftorättsgods ingår alltså inte i bodelningen.

När det gäller pensioner är vissa giftorättsgods och andra inte. De pensioner som alltid ingår i bodelningen är eget pensionssparande. Dessa ingår i bodelningen precis som annat sparande. Den allmänna pensionen ingår däremot aldrig i en bodelning.

För tjänstepensioner är rättsläget mer komplicerat. Huruvida tjänstepensionen ingår eller inte beror på vilka möjligheter den anställde har att förfoga över den. Redan här kan uppstå knepiga utrednings-/bevissituationer. För den som driver ett eget företag är det dock självklart att varje form av tjänstepension ska ingå i bodelningen. Detta gäller oavsett hur affärsverksamheten går, medan tjänstepensionen oftast inte ingår för den som har en vanlig anställning, oavsett hur välbetalt jobbet är.

Den som sköter markservice åt en högavlönad anställd under ett långt förhållande riskerar alltså att inte få någon del av den pension som maken/makan tjänat in under äktenskapet. Den som driver eget företag riskerar samtidigt att behöva dela med sig även till en make/maka som haft högre inkomster, men som ändå inte behöver dela med sig av tjänstepensionen.

Det här regelverket skulle utan större problem kunna göras mer jämställt och samtidigt ge ökad rättvisa åt småföretagare. Vi har en myndighet som administrerar och håller koll på våra pensioner. Att på begäran omfördela två före detta makars intjänade pensioner vore förhållandevis enkelt och den möjligheten finns faktiskt redan i andra länder.


Disclaimer: Advokatbolagets artiklar syftar till att väcka nyfikenhet, skapa debatt, ge övergripande information så begripligt som möjligt och ge hemsidan hög rankning på google. Artiklarna är inte juridisk rådgivning och gällande rätt redovisas inte alltid uttömmande. Vi tar tacksamt emot all form av feedback genom mejl till artikelförfattaren eller info@advokatbolaget.nu

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Fler nyhetsinlägg