NOTARIUS
PUBLICUS

NOTARIUS PUBLICUS

Notarius Publicus

Skellefteås notarius publicus finns på Advokatbolaget med ordinarie biträdande Sofia Grape. 

Fritt översatt betyder notarus publicus ”allmänhetens sekreterare” och i uppdraget ingår att hjälpa den som behöver med bl.a. att 

  • bevittna namnunderskrifter, 
  • intyga kopiors överensstämmelse med originalhandlingen
  • intyga officiella dokuments äkthet eller ursprung
  • intyga förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse
  • bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteanställning eller kompetens

I uppdraget ingår också att utfärda s.k. apostille, som enligt en internationell överenskommelse är ett förfarande för att intyga allmänna handlingars giltighet.

Varje intygande hos notarius publicus görs som en protokollförd originalhandling. Notarus publicus har rätt att ta ut skälig ersättning och en förrättning kostar i regel 600 kr. För inbjudningar på migrationsverkets blankett tar vi dock 300 kr. Prisavvikelser kan förekomma för särskilt tidskrävande förrättningar. I avgiften ingår inte upprätta eller inhämta de dokument som ska notariseras. Betalning sker i första hand med betalkort för privatpersoner och mot faktura för företag.

Vi försöker att utföra förrättningar omedelbart när behov uppstår och oftast kan vi hjälpa dig om du besöker kontoret. Vill du vara säker på att få hjälp direkt vid ditt besök bör du dock kontakta kontoret för en tidsbokning. 

För mer information, se gällande förordning (länka https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1982327-om-notarius-publicus_sfs-1982-327) och Haagkonventionen om apostille ( länka https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41)

Notarius publicus förordnas av Länsstyrelsen.