maj 11, 2021

När behöver man skriva ett testamente?

Under pandemin har vi på Advokatbolaget märkt en ökning av antalet klienter som vill ha hjälp med att skriva ett testamente. Nedan angivna situationer är exempel på när det kan…

Under pandemin har vi på Advokatbolaget märkt en ökning av antalet klienter som vill ha hjälp med att skriva ett testamente. Nedan angivna situationer är exempel på när det kan vara bra att ha skrivit ett sådant.

När det finns särkullbarn

När en make dör ärver den efterlevande maken den först avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Det innebär att egendomen efter den först avlidne maken fördelas mellan eventuella bröstarvingar eller andra i arvsordningen först efter att även den andra maken avlidit. Finns det särkullbarn, d.v.s. barn till den avlidne maken som inte är den efterlevande makens barn, har dessa dock rätt att få ut sitt arv direkt.

Man kan genom ett testamente reglera så att särkullbarn får ut halva sin arvslott, sin laglott, vid den först avlidne makens död och den andra halvan först efter att den andra maken avlidit. Det är också möjligt att i ett testamente ange att särkullbarn får vänta på hela sitt arv till dess även den andra maken avlidit. Detta ska dock ses mer som en vädjan till särkullbarnen då dessa enligt lag alltid har rätt att få ut sin laglott direkt.

När man vill bestämma vem som ska få vad

Om man vill kunna bestämma vem av arvingarna som ska ärva en viss egendom kan man ange det i ett testamente. Det kan handla om att man i första hand vill att en arvinge ska ärva en fastighet och de andra istället ska få pengar eller annan egendom. Kanske är en arvinge mer musikintresserad än de andra och borde få den gamla gitarren?

När man vill att egendom ska vara enskild egendom

Vill man att egendomen som ärvs ska utgöra arvingens enskilda egendom, d.v.s. att den inte ska ingå i eventuell bodelning mellan en arvinge och en make eller sambo, kan det också regleras i ett testamente. Även avkastningen av egendom eller egendom som träder i den första egendomens ställe kan göras till enskild egendom.

När man vill att andra än ens arvingar ska ärva

För att andra än ens legala arvingar ska få ärva egendom måste det anges i ett testamente. Det kan handla om att man vill skänka en del av sin kvarlåtenskap till en ideell organisation eller att man vill att andra privatpersoner än ens legala arvingar ska ärva egendom.

Har du frågor rörande testamente eller behöver du hjälp med att skriva ett? Tveka inte att höra av dig till oss.

Fler nyhetsinlägg