Kristofer Berggren

Advokat

Kristofer är en erfaren advokat som främst arbetar med affärsjuridik. Han biträder företag gällande bolagsfrågor, kommersiella avtal som företagsöverlåtelser och aktieägaravtal samt med tvistemål och proaktiv rådgivning.

Telefon: +46 (0)10 344 52 55
Mobil: +46 (0)70 5199535
kristofer.berggren@advokatbolaget.nu

Kristofer Berggren