Kathrine Bergström

Advokat

Kathrine är specialiserad på immaterialrätt och arbetar framför allt med tvistelösning och rådgivning inom detta område. Hon arbetar även med marknadsföringsrättsliga och avtalsrättsliga frågor. Kathrine företräder bl.a. klienter inom musik-, bok-, dataspels- och mediebranschen och föreläser regelbundet på olika utbildningsinstitut. Hon har en masterexamen i European Intellectual Property Law och har erfarenhet av att hantera både nationella som internationella immaterialrättsliga frågor.

Se mer om musikjuridik på www.musikjuridik.com

Kathrine har tidigare arbetat som förlagsjurist och har en stor erfarenhet av att upprätta och förhandla olika typer av upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga avtal samt bistå klienter vid intrångsärenden etc. Hon är även tingsmeriterad. Kathrine arbetar även med brottmål som offentlig försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde.

Tel +46 (0)10 344 52 60
Mobil +46 (0)70 321 84 31
kathrine.bergstrom@advokatbolaget.nu