Jan Erik Jonasson

Advokat

Jan Erik är en erfaren advokat som arbetat med affärsjuridik och konkurser sedan början av nittiotalet. Tack vare sin erfarenhet ser han bortom uppbyggda prestigebarriärer och kan verka aktivt för pragmatiska lösningar där båda parter känner sig sedda och förstådda.

Han tror på det goda samtalet där människor som tidigare misstrott varandra börjar prata och till slut når överenskommelser som ingen av dem trodde på från början – något som ger stor kundnytta.

Tel +46 (0)10 344 52 50
Mobil +46 (0)70 284 10 76
jan.e.jonasson@advokatbolaget.nu

Jan Erik Jonasson