Erika Emilsson

Ekonom

Som ekonom sköter Erika Advokatbolagets löpande bokföring. Hon assisterar också vår konkursförvaltning med såväl bokföring och lönegarantihandläggning som upprättande av olika ekonomiska rapporter.

Tel +46 (0)10 344 52 60
Mobil +46 (0)70 653 73 21
erika.emilsson@advokatbolaget.nu

Erika Emilsson