mars 19, 2020

Korttidspermittering – ett stöd som kan fungera

Nu när många företag blir ekonomiskt pressade med anledning av covid-19 så kan korttidspermittering var ett hjälpmedel. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla…

  • Nu när många företag blir ekonomiskt pressade med anledning av covid-19 så kan korttidspermittering var ett hjälpmedel. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder.
  • För att få ta del av stödet så måste företaget visa på de svårigheter de fått för att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covida-19.
  • Kraven för stöd är kollektivavtal eller ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna. Advokatbolaget hjälper till att upprätta sådana överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagarna. Arbetsgivaren måste också ha använt sig av andra åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Företag som är på obestånd eller under företagsrekonstruktion har inte rätt till stöd.
  • Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som i sig innebär minskade lönekostnader med 19, 26 respektive 53 procent för arbetsgivaren. Det är viktigt att notera att det endast är vid arbetsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidspermittering gäller.
  • De som omfattas är de som varit avlönade i tre månader före ansökan om stöd gjorts. De som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter under stödmånaden. De som uppbär anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan inkluderas i stödet. Anställda som tillhör arbetsgivarens familj, inklusive ägaren, är ej stödberättigade. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll.
  • Stödet kommer att finnas tillgängligt 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under hela år 2020 dock under sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning.
  • Ansökan om stöd kommer att ske via tillvaxtverket.se

Har du några funderingar kring hanteringen av korttidspermitteringar, tveka inte att höra av dig till oss.

Fler nyhetsinlägg