oktober 6, 2021

Kan jag få hjälp med att betala kostnaderna för min advokat?

I din villa- eller hemförsäkring ingår normalt en rättsskyddsförsäkring. Försäkringen innebär att man kan få hjälp att betala en del av kostnaderna för sitt juridiska ombud om man behöver anlita…

Kort om rättsskydd och rättshjälp

I din villa- eller hemförsäkring ingår normalt en rättsskyddsförsäkring. Försäkringen innebär att man kan få hjälp att betala en del av kostnaderna för sitt juridiska ombud om man behöver anlita ett sådant.

En grundförutsättning för att man ska kunna använda sig av sin rättsskyddsförsäkring är att det uppstått en tvist mellan dig och någon annan. Tvisten måste vara av sådan typ att den omfattas av din rättsskyddsförsäkring – vanligtvis att den ska kunna prövas som ett tvistemål i domstol. Det kan även uppställas andra krav för att tvisten ska omfattas av rättsskyddet, det är exempelvis vanligt att om tvisten rör vårdnad, boende och umgänge med barn måste det ha gått minst ett år från skilsmässan eller separationen mellan föräldrarna för att man ska kunna använda försäkringen.

Rättsskyddet innebär att ditt försäkringsbolag betalar en del av kostnaderna för ombudets arbete. Självrisken, d.v.s. det du själv behöver betala, uppgår normalt till 20-25 % av ombudskostnaden beroende på vilket försäkringsbolag du har.

Om du inte kan använda dig av någon rättsskyddsförsäkring kan det finnas möjlighet att få ersättning för ombudskostnader genom rättshjälp, d.v.s. att staten står för en del av kostnaderna. Hur stor del av kostnaderna du behöver stå för själv beror på din inkomst.

Även när rättshjälp kommer i fråga krävs det att tvisten är av sådant slag att den enligt rättshjälpslagen kan ge rätt till rättshjälp. Därtill får inte ditt ekonomiska underlag, d.v.s. din inkomst med hänsyn tagen till tillgångar, skulder och underhållsskyldighet mot barn, inte överstiga 260 000 kr per år.

När du anlitar någon av oss på Advokatbolaget som ombud hjälper vi dig att utreda om du har rätt till rättsskydd eller rättshjälp och, om så är fallet, ansöker om detta.

Fler nyhetsinlägg