mars 27, 2020

Företagsrekonstruktion

Alla företag som i grunden är livskraftiga snabbt komma på obestånd, då kan det vara läge att ansöka om företagsrekonstruktion för att få respit. Avgörande för ansökan om företagsrekonstruktion är…

Alla företag som i grunden är livskraftiga snabbt komma på obestånd, då kan det vara läge att ansöka om företagsrekonstruktion för att få respit. Avgörande för ansökan om företagsrekonstruktion är att företaget verkligen avser att allvarligt pröva möjligheterna att rekonstruera verksamheten.

Förfarandet innebär att företaget i sin ansökan om företagsrekonstruktion redogör för hur verksamheten ska kunna bedrivas i fortsättningen och även hur en uppgörelse kan nås med borgenärerna. Regler om offentligt ackord, alltså nedsättning av skulderna, finns inbyggt i lagen. Rekonstruktionsförfarandet är framåtblickande och syftar till företagets överlevnad.

Ett företag med problem ska alltså, i stället för konkurs, kunna rekonstruera sin verksamhet under ordnade former – i allmänhet under en tremånadersperiod. Under denna tid, som kan förlängas, erhåller företaget anstånd med att betala skulder och är också skyddat mot att motparter (borgenärer) säger upp avtal eller driver in sina fordringar. Företaget kan inte heller försättas i konkurs under denna tid. Konkursinstitutet finns kvar men är främst inriktat på verksamhet, som av en eller annan anledning inte är lämplig att rekonstrueras..

Fler nyhetsinlägg