oktober 27, 2022

Föreläsning om grov kvinnofridskränkning

Vi på Advokatbolaget håller kontinuerligt föreläsningar för Guldstadens kvinnojour.

Vi på Advokatbolaget håller kontinuerligt föreläsningar för Guldstadens kvinnojour.

Fler nyhetsinlägg