LÖPANDE RÅDGIVNING

Löpande rådgivning sker främst genom telefon eller e-post. Avtalsperioden är sex månader i taget med en uppföljning var tredje månad med redovisning av vad vi kunnat bistå med.

Ett exempel avseende den muntliga rådgivningen:

  • Kan vi skicka inkassokrav utan att sänt tidigare påminnelsefaktura?
  • Sekretessavtalet stadgar ett vite om 50 000 kronor. Vågar vi skriva på det avtalet? Vad kan det innebära?
  • Idag kom vår medarbetare påverkad till arbetet i går igen – vi har faktiskt fått nog. Kan vi avskeda på stående fot eller hur går vi tillväga?

För denna typ av konkreta frågor lämnas svar i princip omgående.

Ett exempel avseende hur en tilläggstjänst uppstår:  ”Vi ska ta in en ny delägare och behöver säkerställa att denne omfattas av vårt aktieägaravtal?” För att kunna lämna ett svar på den frågan krävs det att vi går igenom aktieägaravtalet dvs en tilläggstjänst.

Våra tilläggstjänster: Due Dilligence; genomgång av era olika kommersiella avtal och ger relevanta förslag. Aktieägaravtal; genomgång av aktieägaravtalet alternativ upprättande av ett sådant. Testamente; genomgång av testamente alternativt upprättande av testamente. Immaterialrätt; upprättande av licensavtal, registrering av varumärken och annat upphovsrättsligt arbete. Styrelseuppdrag; vi agerar adjungerad styrelseledamot och för då protokoll vid styrelsemöten samt ger relevant juridisk input styrelsemöten.

 
LÄS MER OM TILLÄGGSTJÄNSTER

Välkommen till din sida av bordet.

LinkedIn  |  Facebook

Så hanterar vi personuppgifter