Framtidsfullmakter

Det finns sedan den 1 juli 2017 möjlighet för enskilda personer att upprätta en framtidsfullmakt. Genom en sådan fullmakt kan man bestämma vem som ska kunna fatta beslut kring ens ekonomi och andra personliga angelägenheter när man själv inte längre är kapabel till...