After Work for Business – den 30 juni på Restaurang Cinco

Välkommen på säsongens sista after work affärsmingel. Vi minglar med nya presumtiva affärskontakter och på så sätt kanske få göra såväl oväntade som nya affärer. After Work for Business i april och maj blev två helt olika mingel. Det första med starkt innehåll när vi...

Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd Våren är ju traditionellt tiden för att hålla årsstämmor i aktiebolag. En basal men oerhört viktig fråga är stämmans röstlängd och vad ska den innehålla! Så kom nu ihåg att röstlängden är en lista på: • namnen på de aktieägare som är/var med på...

Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen genomför under april och maj det årliga förbättringsarbetet av befintliga och giltiga aktieägaravtal (AÄA). Så passa på och få en kostnadsfri genomgång av ert AÄA för att bl a få utrett om det är anpassat för hur ni jobbar tillsammans i...

Förfallna skatter och kapitalbrist i aktiebolag

En vanlig missuppfattning är att det inte skulle vara förenat med risk för personligt betalningsansvar att bedriva näringsverksamhet i form av aktiebolag. Uppfattningen är inte sällan att det endast är det insatta aktiekapitalet som riskeras. I praktiken finns det ett...

Företagshemligheter, vad är det?

Vad är en företagshemlighet och vad kan hända om en sådan röjs? För det första kan en företagshemlighet i princip avse all typ av information, som en arbetsgivare av någon anledning vill hemlighålla. Det handlar oftast om hemligheter rörande produktion, marknadsföring...

Vi fortsätter att växa!

Advokatbolaget förstärker sin marknadsposition i Västerbotten ytterligare. Advokat Kari Wergens blir delägare med basen i Umeå, där även Rebecca Lewis har rekryterats som biträdande jurist. Dessutom ansluter Skellefteåadvokaten Kristofer Berggren direkt som delägare...