Affärsjuridik

Klicka på det ämne du vill läsa mer om Styrelseansvar Att utses till styrelseledamot är en uppgift som kommer med stort ansvar. Är du redo för det? Bolagsordning Bolagsordningen är ett viktigt regelverk som, tillsammans med lagstiftningen, sätter upp ramarna för...

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Av nämndens ledamöterna är två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta...

IS-svenskarna, finns någon (rätt)säker lösning?

Svenska medborgare som har rest ner till den s.k. Islamiska Staten, IS, väcker känslor, debatt och juridiska utmaningar. Kurdiska styrkor förvarar ca 65 000 personer i al-Hollägret, varav flera tillhört terrorsekten, och har vädjat till alla länder att hämta hem sina...