Föreläsning om grov kvinnofridskränkning

Vi på Advokatbolaget håller kontinuerligt föreläsningar för Guldstadens kvinnojour. Förra veckan föreläste Sofia Grape och Rebecca Lewis från Advokatbolaget om grov kvinnofridskränkning för jouren.