After Work for Business – den 30 juni på Restaurang Cinco

Välkommen på säsongens sista after work affärsmingel. Vi minglar med nya presumtiva affärskontakter och på så sätt kanske få göra såväl oväntade som nya affärer. After Work for Business i april och maj blev två helt olika mingel. Det första med starkt innehåll när vi...

Årsstämma och röstlängd samt lite om aktieboken

Årsstämma och röstlängd Våren är ju traditionellt tiden för att hålla årsstämmor i aktiebolag. En basal men oerhört viktig fråga är stämmans röstlängd och vad ska den innehålla! Så kom nu ihåg att röstlängden är en lista på: • namnen på de aktieägare som är/var med på...

After Work for Business – den 19 maj på Restaurang Cinco

Äntligen är vi igång med nätverksträffarna där företag/are under en after work minglar med nya presumtiva affärskontakter och på så sätt kanske få göra såväl oväntade som nya affärer på sikt. Genom våra egna kompetenser inom management, ekonomistyrning,...

Vår Advokat – affärsjuristen

Vår Advokat – affärsjuristen genomför under april och maj det årliga förbättringsarbetet av befintliga och giltiga aktieägaravtal (AÄA). Så passa på och få en kostnadsfri genomgång av ert AÄA för att bl a få utrett om det är anpassat för hur ni jobbar tillsammans i...

After Work for Business – den 28 april på Restaurang Cinco

Välkommen till en nätverksträff där våra affärskontakter får träffa andra företagare och på så sätt kanske få göra såväl oväntade som nya affärer. Genom våra egna kompetenser inom management, ekonomistyrning, försäkring, pensionslösningar och kapitalförvaltning samt...