Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter Nedan framgår den information Advokatbolaget enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) är skyldig att delge den vars personuppgifter vi hanterar.  Advokatbolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner...

Medling vid affärstvister

För oss advokater är affärstvistelösning en vanlig syssla som oftast sker genom skiljeförfarande eller domstolsförhandling. Men det finns faktiskt ett riktigt bra alternativ till dessa två. Ett alternativ som tyvärr ofta glöms bort men som passar mindre och medelstora...