STRAFFRÄTT

Straffrätt

Utsatt eller misstänkt för brott. Oavsett vilket förtjänar alla en rättvis process.

En viktig hörnsten i vårt rättssystem är att alla har rätt till en rättvis process. Oavsett om du är utsatt eller misstänkt för brott så ger vi dig biträde, stöd och ser till att dina rättigheter tas till vara.

Kontakta Jens för frågor om detta.