KONKURS & FÖRETAGS-REKONSTRUKTION

Med mer än 30 års erfarenhet av obeståndsjuridik är vi en trygg och erfaren partner när det handlar om konkurser och företagsrekonstruktioner. Som konkursförvaltare reder vi ut vad som hänt i bolaget innan konkursbeslutet. Vi tar vara på de faktiska värden som finns och undersöker möjligheterna att hitta en ny ägare till verksamheten. Som företagsrekonstruktörer guidar vi ställföreträdaren genom rekonstruktionen som är framåtblickande och syftar till företagets överlevnad.

Kontakta Jan Erik eller Kari för frågor om detta.