FASTIGHETS-
JURIDIK

FASTIGHETSJURIDIK

Fastighetsjuridik

Köp, försäljning, tillstånds- och nyttjandefrågor av större eller mindre dignitet. Vi hjälper löpande privatpersoner, bostadsrättsföreningar och andra typer av fastighetsägare med både större och mindre frågor kopplade till fastigheter och boende. Så oavsett om det handlar om köp, försäljning, tillstånds- eller nyttjandefrågor kan du tryggt vända dig till oss.

Kontakta Kari för frågor om detta.