Ett stort grattis till vår kollega Kathrine Bergström som tagit sin advokatexamen och därmed antagits som medlem av Advokatsamfundet.