Vi på Advokatbolaget håller kontinuerligt föreläsningar för Guldstadens kvinnojour.
Förra veckan föreläste Sofia Grape och Rebecca Lewis från Advokatbolaget om grov
kvinnofridskränkning för jouren.