Vi välkomnar Rebecca Lewis som biträdande jurist till Advokatbolaget. Rebecca kommer närmast från tjänst som tingsnotarie på Lycksele tingsrätt och kommer främst att arbeta med affärsjuridik, familjerätt, migrationsrätt och som målsägandebiträde i brottmål.