Sverige är ett av världens mest kreativa länder sett till befolkningsmängd och antal framgångsrika varumärken, uppfinningar, konstnärliga och litterära verk samt designer. En väl förvaltad immaterialrätt är onekligen en god investering som kan ge ökad lönsamhet. Frågan är då hur man bäst förvaltar sina immateriella tillgångar? Advokaten Jan Erik Jonasson och biträdande juristen Kathrine Bergström ger svar på detta i sin översiktskurs i immaterialrätt som är uppdelad på tre tillfällen:

Del 1 behandlar – Hur vi skyddar och vårdar våra immateriella tillgångar (24/11 kl. 13.00 – 13.45)

Genomgång av immaterialrättens grunder, vad som kan skyddas, vad som krävs för skydd samt hur länge skyddet varar. Vilket är den bästa immaterialrätten att äga?

Del 2 behandlar – Hur kommersialiserar vi våra immateriella rättigheter (8/12 kl. 13.00 – 13.45)

Genomgång av lika typer av avtal samt strategier för att undvika fallgropar vid upplåtelse och överlåtelse av rättigheter

Del 3 behandlar – Hur vi hanterar intrång i våra immateriella tillgångar (15/12 kl. 13.00 – 13.45).

Strategier för att avvärja, identifiera och hantera immaterialrättsintrång. Risker med att ignorera andras otillåtna användning av immaterialrätten.

Varje delkurs är beräknad till 45 minuter och du får en inbjudan via Teams. Du är välkommen att delta i alla delkurser eller i valfri delkurs.

Intresserad? Skicka din anmälan till umea@advokatbolaget.nu