Mini Match Me AB försattes i konkurs vid Skellefteå tingsrätt den 6 september 2021. Bolaget har bedrivit webbutik med egendesignade kläder, matchande för hela familjen.

Konkursförvaltaren Jan Erik Jonasson motser anbud på följande egendom:

– 1 548 plagg fördelat över 3 st olika klädserier för Man, Kvinna, Barn och Baby.
– 1 etikettskrivare
– 1 våg

Anbudsgivare ges möjlighet att undersöka tillgångarna, tidsbokning krävs 010-344 52 60. Egendomen överlåts i befintligt skick. Fri prövningsrätt förbehålls, liksom rätt att sälja hela eller delar av egendomen under tid anbudsförfarandet pågår.
Inventeringslista ges ut vid förfrågan, (konkursförvaltningen reserverar sig för ev felnoterade varor då plaggen är snarlika till utseendet).

För ytterligare information angående försäljningen, visning m.m. kontakta Erika Lundmark, Madeleine Enmark Wikberg, 010-344 52 60, skelleftea@advokatbolaget.nu.

Anbud på hela egendomen enligt ovan ska vara konkursboet tillhanda senast den 18 oktober 2021 till nedanstående adress eller på e-post.

Advokatbolaget i Skellefteå AB
Kanalgatan 45 B
931 32 SKELLEFTEÅ

skelleftea@advokatbolaget.nu