Ett stort grattis till vår kollega Sofia Grape som tagit sin advokatexamen och därmed antagits till Advokatsamfundet.