Under hösten 2020 väcktes idén om att inleda ett ideellt samarbete med Guldstadens kvinnojour, kvinnojouren i Skellefteå. Kvinnojouren nappade på idén och vi har nu haft vår första föreläsning för anställda och ideellt arbetande på jouren.

Anledningen till att vi valt att vända oss just till dem är att det är en verksamhet som utför ett viktigt arbete med små resurser. Dessutom har både biträdande jurist Sofia Grape och biträdande jurist Rebecka Rasmuson under sina juridikstudier varit engagerade i juridikjouren, vilken är en del av kvinnojouren i Umeå.

Föreläsningen, som Rebecka och Sofia höll i, handlade om målsägandebiträdets uppdrag och om skadeståndsfrågor för den som blivit utsatt för brott. På grund av rådande pandemi hölls föreläsningen digitalt. Inslaget var uppskattat och förhoppningsvis kommer de nyvunna kunskaperna att komma till praktisk nytta i jourverksamheten.

Avsikten är att Advokatbolaget ska hålla föreläsningar två gånger per år och att det är sådana frågor som kvinnojouren ofta stöter på i sin verksamhet som ska behandlas på ett generellt plan. Dessa frågor sträcker sig över ett stort antal områden så som straffrätt, familjerätt, migrationsrätt, utsökningsrätt och skadeståndsrätt.