En företagsöverlåtelse inom familjen är klassiskt att betrakta som ett generationsskifte. Vid generationsskifte är det oftast fråga om barn till ägaren, men det kan lika gärna vara någon annan inom familjen eller släkten. Helt enkelt en ny generation. En överlåtelse till någon utanför familjen innebär att det i stället är fråga om vad vi advokater kallar ett ägarskifte men många andra konsulter ser även det som ett generationsskifte (en ”ny generation företagare” som tar över).

Om överlåtelsen sker inom en familj faller det sig ofta naturligt att överlåtelsen sker till väldigt fördelaktiga villkor, men så är inte alltid fallet då andra inom familjen kan behöva kompenseras. En överlåtelse till utomstående leder ofta till ett högre pris, ett marknadspris där flera aktörer kan vara intresserade av att förvärva aktierna.

Vad ska man tänka på?

Det finns många delar att fundera över när ett ägar-, ledar-, eller generationsskifte ska äga rum. Här nedan följer några hållpunkter.

– Utse en rådgivare, gärna Advokatbolaget, och ta tidigt i processen kontakt så vi kan förklara de rättsliga konsekvenserna av olika ageranden. Vi sitter med ett nätverk beståeden av revisorer och affärsutvecklare som gemensamt har kompetensen att ta en skifte i mål. Advokatbolaget hjälper till med det övergripande ansvaret för processen.

– Är det ägarskifte, generationsskifte eller ledarskifte som avses? Överväg och analysera vilken form av skifte som passar dig och dina behov bäst.

– Bestäm tidpunkt för skiftet. Välj rätt tidpunkt för överlåtelsen eller ledarskiftet.

– Värdera företaget i god tid inför det planerade skiftet.

– Se över de anställdas situation och bestäm vad som ska gälla för eventuella anställda när företaget överlåts.