Distillery & Spirits Of Lapland AB, 556892-8641, försattes i konkurs den 17 september 2020 vid Skellefteå tingsrätt efter egen ansökan, varvid advokat Jan Erik Jonasson förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget har varit verksamt inom destillering, rening och tillblandning av spritdrycker.

Bolaget hade vid konkursutbrottet inga anställda och en inkråmsöverlåtelse skedde sommaren 2020.

För frågor rörande konkursen vänligen kontakta konkursförvaltare Jan Erik Jonasson eller konkurshandläggare Madeleine Enmark Wikberg, tfn: 0910 362 75.