I Advokatbolagets arbete med konkurser och företagsrekonstruktioner är hanteringen av lönegarantin en viktig del. Lönegaranti innebär att staten under en begränsad tid går in och betalar den anställdes lön när ett företag försatts i konkurs eller är föremål för en företagsrekonstruktion.

Som huvudregel gäller lönegaranti för de anställdas fordringar som är förenade med förmånsrätt. Omfattningen avser: Lönefordringar som har intjänats tre månader före företagets ansökan om konkurs. Uppsägningslöner beräknade i enlighet med LAS. Semesterlön och semesterersättning för intjänandeår respektive semesterår, med även ersättning för sparade semesterdagar under det löpande och närmast föregående intjänande året omfattas till viss del av förmånsrätten, fem dagar vid 25 dagars semesterrätt och tio dagar vid 30 dagar semesterrätt.

Den som fått lönegaranti under en företagsrekonstruktion har även rätt till lönegaranti vid en efterkommande konkurs.

Hur mycket ersättning kan den anställde få?

Lönegarantin är begränsad till högst fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet ändras årligen. För år 2020 uppgår maxbeloppet till 189 200 kr.

Själva utbetalningen sköter Länsstyrelsen efter att de fått våra lönegarantibeslut avseende vilka anställda som omfattas och hur stora deras fordringar är. Då inte vi ansvarar för utbetalningarna så sker lönegarantihandläggningen hos oss skyndsamt.

Hos oss arbetar Erika Lundmark, Madeleine Enmark Wikberg och Frida Sandberg med handläggningen av lönegaranti, har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.