Många företag känner nu sviterna av att samhället förändras i samband med spridningen av coronaviruset.  Myndigheterna genomför förändringar för att du som företagare ska kunna möta den uppkomna krisen. Redan nu kan du ansöka om att få anstånd med betalning av skatt. Det är möjligt då följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett sådant synnerligt skäl som gör det möjligt för dig som företagare att ansöka om anstånd vid tillfälliga betalningssvårigheter. Då måste du kunna visa att du kommer att kunna betala skatten efter en kortare tids anstånd och att betalningssvårigheterna varit tillfälliga. Skatteverket gör bedömningen i det enskilda fallet. Blankett för att begära anstånd hos Skatteverket kan du ladda ner och lämna in digital via myndighetens hemsida.

Ny lag den 7 april 2020

Som en del i regeringens krispaket för att minska de ekonomiska följderna av coronaviruset föreslås den 7 april 2020 en ny lag träda i kraft som ger dig som företagare med betalningssvårigheter en utökad möjlighet att ansöka om anstånd. Anståndet gäller för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas månads- eller kvartalsvis. Även om den träder i kraft den 7 april 2020 så föreslås bestämmelsen kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Har du som företagare betalat in skatt på ditt skattekonto under perioden efter 1 januari 2020 kan du få skatten återbetald från Skatteverket. Även här gör Skatteverket en bedömning i det enskilda fallet och anstånd beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd kommer enligt förslaget heller inte att beviljas företag som har större skatteskulder.

Har du frågor eller behöver hjälp med att söka anstånd hos Skatteverket, hör av dig till vår skattejurist Rebecka Rasmuson.