Bonus malus

Regering och riksdag införde den 1 juli 2018 ett så kallat bonus malus-system för beskattning av bilar. Systemet omfattar nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Systemet går ut på att ge en ekonomisk bonus när vi köper bilar som har låga utsläpp av koldioxid och att höja skatten på bilen när vi köper bilar med höga utsläpp av koldioxid. Bestämmelserna ska på så sätt premiera köp av miljöanpassade bilar och i förlängningen leda till att transportsektorns klimatpåverkan minskar.

Vilka bilar gäller det?

Det nya systemet gäller bara vid nyköp av bilar med fordonsår 2018 eller senare. En bonus är aktuell när bilen i fråga har utsläpp som uppgår till maximalt 60 gram koldioxid per kilometer eller kan drivas med annat gasbränsle än etanol. En malus gäller bilar som släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning där alternativt drivmedel inte är en möjlighet. Storleken på skatten på redan befintliga bilar berörs inte av bonus malus-systemet.

Varför diskuteras en höjning av skatten nu?

Från och med den 1 januari 2020 kommer beskattningen inom bonus malus-systemet att baseras på den nya körcykeln inom EU som kallas WLTP (Worlwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). WLTP är en internationell standard för att testa personbilar och lätta transportfordon. Den har mer omfattande testparametrar och ger förbrukningsvärden som stämmer bättre överens med verklig användning än den äldre környckeln NEDC (New European Driving Cycle), som nu fasas ut. Nycklarna ger olika bränsleförbrukning och därför också olika koldioxidvärden. Användandet av den nya standarden påverkar utsläppsvärden, och därmed också skattenivån uppåt. Hur stor skillnaden blir kan variera beroende på den aktuella bilmodellen. För att se om din bil omfattas av bonus malus-systemet och se hur din beskattning i sådant fall påverkas av det, gå in på www.transportstyrelsen.se.

Har du frågor gällande beskattning, av bilar eller något helt annat, är du välkommen att höra av dig till vår biträdande jurist Rebecka Rasmuson.