Uppdragsbrev mellan Advokatbolaget och Dig eller Ditt företag

Uppdragsbrevet är det dokument som beskriver det konkreta uppdraget som Advokatbolaget erhållit och det undertecknas av såväl klient som företrädare för Advokatbolaget. Varje uppdrag är unikt varför det förutsätter ett eget uppdragsbrev.