Vårdnad och umgänge

Det som vi arbetar mest med inom familjejuridiken är vårdnads- och umgängesfrågor. I dessa ärenden  hjälper vi i huvudsak föräldrar att få till stånd varaktiga och fungerande umgängen med sina barn. Jens Nyström och Fredrik Elveros biträder föräldrar som har barnens bästa för ögonen,

Jens Nyström biträder även i svårare vårdnads- och umgängestvister som medlare men utses då av tingsrätten, föräldrarna har i dessa ärenden redan egna juridiska ombud. Men där man har kört fast i tvistefrågan och därför hos tingsrätten begärt att medlare ska utses.

jens.nystrom@advokatbolaget.nu ,070-565 90 01, och fredrik.elveros@advokatbolaget.nu  ,0730-64 83 82