CV Fredrik Elveros

CV

Fredrik Elveros blev medlem i advokatsamfundet våren 2016 och biträder privatpersoner och företag i tvistemål och vid upprättande av flera olika sorters avtal inom familje- och förmögenhetsrätten. Fredrik Elveros är förordnad som notarius publicus i Skellefteå. Fredrik Elveros har också stor erfarenhet av arbete med frågor som rör bodelningsförrättning, boutredning, arvsskifte och familjeekonomisk företagsjuridik..

Erfarenhet
Advokatbolaget Gullesjö, 2014
Familjens Jurist; 2011-2014
Skellefteå tingsrätt, 2010-2011
Haparanda tingsrätt, 2009-2010
Kronofogdemyndigheten 2009

Akademiska utbildningar
Juristlinjen 2004-2009 Umeå Universitet.

Studier i företagsekonomi t.o.m. C-nivå (redovisning) 2002-2007 Umeå Universtitet.

Andra utbildningar av kuriosa
Notarius publicus i Skellefteå kommun

Språk
Svenska och engelska

Kontor
Verksam i Sverige