CV Jens Nyström

Jens Nyström arbetar främst med straffrätt som försvarare och målsägandebiträde, familjerätt och som offentligt biträde vid myndigheter och domstolar. Till detta kommer arbete med civila processer såväl för privatpersoner som företag samt biträde som handläggare i advokatbolagets förvaltning av konkurser. Jens Nyström erhåller vidare medlingsuppdrag från domstolarna i svårare vårdnadstvister.

Erfarenhet
Advokatbolaget Gullesjö, 2008-, advokat/delägare (2011)
Skellefteå tingsrätt, 2006-2008

Akademiska utbildningar
Juristlinjen 2000-2005 Umeå Universitet.
 
Språk
Svenska och engelska

Kontor
Verksam i Skellefteå