CV Jan Erik Jonasson

Företrädesvis arbetar Jan Erik med företagsrelaterad juridik såsom avtalsskrivning, biträde i rättsprocesser och allmän rådgivning i sådana frågor. Konkursförvaltarförordnanden får Jan Erik via tingsrätterna i Västerbotten och Norrbotten.

Hisstillverkaren GEDA Sweden Assembly AB, med tyska majoritetsägare, och Siberian Wood AB, med ryska ägare, är två av ca tvåhundra konkurser som sticker ut. Som kuriosa kan nämnas att Jonasson var konkursförvaltare för det bolag som arrangerade Ray Charles enda konsert i Sverige år 1999.

Jonasson berättar; "Det har blivit många olika branscher genom åren, varvid sågverket med ryska ägare var extra intressant då ägarna inte över huvud taget förstod konkursbegreppet, eftersom de var uppväxta med planekonomin och dess femårsplaner. Detta innebar pedagogiska svårigheter och vikten av öppen dialog mellan olika människor oberoende av etnicitet, kulturella och ekonomiska bakgrunder trädde fram som en väsentlig grund för att nå goda resultat".Erfarenhet
Advokatbolaget Gullesjö, 2005-, advokat/delägare
Advokatbolaget Facere, 1998-2004, advokat/delägare
Advokatbolaget Jonasson AB, 1996-1997, advokat/ägare
Gullesjö Advokatbyrå, 1990-1995, biträdande jurist/advokat
Gotabanken (Stockholm),1988-1990, banktjänsteman
Ordförande för BNI:s (Business Network International M2M) Skellefteås torsdagklubb, 2001-2002
Styrelseordförande i Skellefteåföretagarna, 2003-2006
Ordförande för Vinkällaren i Norrland AB, 2005-2013

Akademiska utbildningar
 Juristlinjen 1983-1988 Uppsala Universitet.
Engelsk rätt 1988. University of Surrey, England.

Andra utbildningar av kuriosa
Kustjägare (furir) 1982-1983 Vaxholm/Rindö.
Rätt fokus i styrelsen - en certifieringsutbildning, Styrelseakademien 2010 Umeå

Språk
Svenska och engelska

Kontor
Verksam i Stockholm, Skellefteå och Umeå.