Affärsjuridik

Inom affärsjuridken hjälper vi såväl bolagen som ägarna. Det är ofta olika avtal som antingen upprättas eller befintliga som granskas, rådgivning som lämnas avseende innebörden av avtalen. Vi assisterar för att företagarens vardagsjuridik ska bli så enkel som möjlig t ex genom såväl extern rådgivning till styrelser som rena styrelseuppdrag. Vi biträder även vid såväl köp som försäljningar av företag när entreprenören finner läge för ett nytt företagsförvärv eller att ett befintligt bolag ska avyttras.

 

Johan Gullesjö
Advokat och delägare.

 

Jan Erik Jonasson
Advokat och delägare.