Familjerätt

 

Familjerätten innehåller väldigt mycket olika juridik. Ämnet spänner över frågor från allt från fastställande av faderskap till arvsskiften och mycket mer därtill. Vad som är vanligast för oss är att hjälpa föräldrar att få till stånd varaktiga umgängen med sina barn efter separationer. Jens biträder i svårare umgängestvister även som medlare men utses då av tingsrätten och detta efter att föräldrarna via sina egna juridiska ombud hos tingsrätten begärt att medlare ska utses. Vidare kan i vissa fall själva vårdnaden över barnen vara en tvistig fråga där Jens och Fredrik biträder föräldrar som har barnens bästa för ögonen!

Fredriks kompetens gör även att han hjälper till vid bodelningar såväl vid äktenskapskillnader som dödsfall och kan även utses som bodelningsförrättare eller boutredningsman, via tingsrätten, när de inblandade personerna själva inte kan komma överens om en bodelning eller ett arvsskifte.

 jens.nystrom@advokatbolaget.nu , 070-565 90 01, och fredrik.elveros@advokatbolaget.nu , 0730-64 83 82.

 

 

 

   

 

Jens Nyström
Advokat och delägare.

 

Fredrik Elveros  Advokat.